Phản trinh thám trong bộ ba New York của Paul Auster

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Đặng Thị Bích Hồng

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2016

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Hệ thống hóa, giới thiệu tiến trình vận động, phát triển của thể loại văn học trinh thám. Khẳng định cách thức xây dựng hình tượng nhân vật thám tử trong Bộ ba New York là một minh chứng rõ ràng của nghệ thuật phản trinh thám. Chỉ rõ nghệ thuật xây dựng cốt truyện phản trinh thám trong Bộ ba New York như một chiến lược phủ định những nguyên tắc tưởng chừng bất di bất dịch của cốt truyện trinh thám.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Đặng Thị Bích Hồng
Người đóng góp:Lê Huy Bắc
Thông tin nhan đề:Phản trinh thám trong bộ ba New York của Paul Auster
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:162 tr.
Năm Xuất Bản:2016

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)