Kết cấu tiểu thuyết trinh thám của Lôi Mễ

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Đỗ Thị Mai Hương

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2015

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu kết cấu tiểu thuyết trinh thám của Lôi Mễ trên các phương diện : tổ chức nhân vật, tổ chức cốt truyện và tổ chức trần thuật; qua đó chỉ ra được những nét đặc trưng của tiểu thuyết trinh thám Lôi Mễ và thấy được những bước tiến của văn học trinh thám nói chung.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Đỗ Thị Mai Hương
Người đóng góp:Lê Trà My
Thông tin nhan đề:Kết cấu tiểu thuyết trinh thám của Lôi Mễ
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:109 tr.
Năm Xuất Bản:2015

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)