Ngôn ngữ đối thoại trong sáng tác Nguyễn Công Hoan, Vũ Trọng Phụng và Nam Cao

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Phạm Sỹ Cường

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2017

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Xác định cơ sở lí thuyết làm phương tiện để nghiên cứu ngôn ngữ đối thoại. Khám phá đặc sắc ngôn ngữ đối thoại trong sáng tác của ba nhà văn: Nguyễn Công Hoan, Vũ Trọng Phụng và Nam Cao. Chỉ ra sự gắn kết giữa hình thức lời văn nghệ thuật (ngôn ngữ đối thoại) và cách nhìn, cách cắt nghĩa của các nhà văn về thực tại.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Phạm Sỹ Cường
Người đóng góp:Trần Đăng Xuyền
Thông tin nhan đề:Ngôn ngữ đối thoại trong sáng tác Nguyễn Công Hoan, Vũ Trọng Phụng và Nam Cao
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:164 tr.
Năm Xuất Bản:2017

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)