Điểm nhìn trong thơ Hàn Mặc Tử (qua tập Đau Thương)

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Lưu, Thị Khanh

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2011

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Tìm hiểu cơ sở lý thuyết về điểm nhìn, đặc điểm thơ trữ tình, đặc trưng điểm nhìn trong thơ Hàn Mặc Tử. Điểm nhìn và ngôn từ, biểu tượng, giọng điệu, kết cấu văn bản trong thơ Hàn Mặc Tử

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Lưu, Thị Khanh
Thông tin nhan đề:Điểm nhìn trong thơ Hàn Mặc Tử (qua tập Đau Thương)
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:104 tr
Năm Xuất Bản:2011

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)