Thế giới nghệ thuật trong tiểu thuyết của Trung Trung Đỉnh

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Nguyễn, Thị Liên

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2015

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Tổng quan những vấn đề cơ bản về các khái niệm; khái lược về thế giới nghệ thuật trong tiểu thuyết Việt Nam sau năm 1975; Trung Trung Đỉnh và quá trình sáng tác tiểu thuyết. Trên cơ sở đó luận văn đi sâu tìm hiểu cái nhìn của nhà văn về thế giới và con người thông qua cách xây dựng về hình tượng con người, không gian và thời gian nghệ thuật

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Nguyễn, Thị Liên
Thông tin nhan đề:Thế giới nghệ thuật trong tiểu thuyết của Trung Trung Đỉnh
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:109 tr
Năm Xuất Bản:2015

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)