Không gian văn hóa trong một số truyện ngắn tiêu biểu của Nguyễn Huy Thiệp

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Nguyễn, Thị Vân

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2015

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Tổng quan về văn hóa và những dấu ấn của văn hóa trong một số sáng tác tiêu biểu của Nguyễn Huy Thiệp. Phân tích những kiểu không gian văn hóa tiêu biểu và nghệ thuật kiến tạo không gian văn hóa trong sáng tác của Nguyễn Huy Thiệp

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Nguyễn, Thị Vân
Thông tin nhan đề:Không gian văn hóa trong một số truyện ngắn tiêu biểu của Nguyễn Huy Thiệp
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:107 tr
Năm Xuất Bản:2015

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)