Phát triển vốn từ cho trẻ khuyết tật trí tuệ 4-5 tuổi thông qua hoạt động kể chuyện

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Vũ Thị Ninh

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2017

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu các vấn đề lí luận: vốn từ, vốn từ của trẻ mầm non 4-5 tuổi, vốn từ của trẻ KTTT 4-5 tuổi, hoạt động kể chuyện, các biện pháp phát triển vốn từ của trẻ KTTT 4-5 tuổi thông qua hoạt động kể chuyện.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Vũ Thị Ninh
Người đóng góp:Phạm Minh Mục
Thông tin nhan đề:Phát triển vốn từ cho trẻ khuyết tật trí tuệ 4-5 tuổi thông qua hoạt động kể chuyện
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:139 tr. + phụ lục
Năm Xuất Bản:2017

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)