Giáo dục kỹ năng kết bạn cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ 5-6 tuổi ở các trường mầm non hhòa nhập thông qua hoạt động vui chơi

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Trần Thị Lệ Mỹ

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2019

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu các vấn đề về lí luận về trẻ rối loạn phổ tự kỷ, giáo dục kỹ năng kết bạn cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ 5-6 tuổi thông qua hoạt động vui chơi. Khảo sát thực trạng về vấn đề giáo kỹ năng kết bạn cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ 5 - 6 tuổi thông qua hoạt động vui chơi ở các trƣờng mầm non. Đề xuất và thực nghiệm một số biện pháp giáo dục kỹ năng kết bạn cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ 5-6 tuổi thông qua hoạt động vui chơi.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Trần Thị Lệ Mỹ
Người đóng góp:Đỗ Thị Thảo
Thông tin nhan đề:Giáo dục kỹ năng kết bạn cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ 5-6 tuổi ở các trường mầm non hhòa nhập thông qua hoạt động vui chơi
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:126 tr.
Năm Xuất Bản:2019

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)