Tư tưởng nghệ thuật Nguyễn Tuân giai đoạn 1941-1946

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Nguyễn, Thị Hoạt

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2020

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu tư tưởng nghệ thuật của Nguyễn Tuân giai đoạn 1941 - 1946, thông qua việc khảo sát các thành tố chủ yếu góp phần biểu đạt tư tưởng nghệ thuật, đặc biệt là qua thế giới hình tượng nghệ thuật của nhà văn

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Nguyễn, Thị Hoạt
Người đóng góp:Nguyễn Văn Phượng
Thông tin nhan đề:Tư tưởng nghệ thuật Nguyễn Tuân giai đoạn 1941-1946
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:88 tr
Năm Xuất Bản:2020

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)