Giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ tự kỉ 3 - 4 tuổi thông qua chế độ sinh hoạt hàng ngày ở trường mầm non hòa nhập

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Nguyễn Hương Giang

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2019

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu cơ sở lý luận về trẻ tự kỷ, kĩ năng tự phục vụ, giáo dục kĩ năng tự phục vụ cho trẻ tự kỉ 3 -4 tuổi thông qua chế độ sinh hoạt hàng ngày trong môi trường giáo dục hòa nhập. Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất, thực nghiệm biện pháp giáo dục kĩ năng tự phục vụ cho trẻ tự kỷ 3 - 4 tuổi.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Nguyễn Hương Giang
Người đóng góp:Bùi Thị Lâm
Thông tin nhan đề:Giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ tự kỉ 3 - 4 tuổi thông qua chế độ sinh hoạt hàng ngày ở trường mầm non hòa nhập
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:105 tr. + phụ lục
Năm Xuất Bản:2019

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)