Biện pháp giáo dục nhận thức về cảm xúc cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ 4-5 tuổi

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Nguyễn Thị Nga

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2019

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu cơ sở lí luận của đề tài về các vấn đề: rối loạn phổ tự kỉ, nhận thức về cảm xúc, biện pháp giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỉ nhận thức về cảm xúc. Đánh giá thực trạng và đề xuất, thực nghiệm các biện pháp giáo dục nhằm nâng cao khả năng nhận biết cảm xúc của trẻ rối loạn phổ tự kỉ.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Nguyễn Thị Nga
Người đóng góp:Đinh Nguyễn Trang Thu
Thông tin nhan đề:Biện pháp giáo dục nhận thức về cảm xúc cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ 4-5 tuổi
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:102 tr. + phụ lục
Năm Xuất Bản:2019

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)