Phát triển năng lực dạy học đọc hiểu văn bản đa phương thức cho sinh viên sư phạm Ngữ văn

Loại tài liệu: Tài liệu số

Tác giả: Nguyễn, Thế Hưng

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2022

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Tổng quan về vấn đề phát triển năng lực dạy học đọc hiểu văn bản đa phương thức cho sinh viên sư phạm Ngữ văn. Khái quát cơ sở lí luận và thực tiễn, tổ chức phát triển năng lực dạy học đọc hiểu văn bản đa phương thức cho sinh viên sư phạm Ngữ văn. Thực nghiệm sư phạm

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Nguyễn, Thế Hưng
Thông tin nhan đề:Phát triển năng lực dạy học đọc hiểu văn bản đa phương thức cho sinh viên sư phạm Ngữ văn
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Mô tả vật lý:179 tr. + phụ lục
Năm Xuất Bản:2022

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)