Vận dụng thuyết đa trí tuệ trong dạy học sử thi cho học sinh lớp 10

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Nguyễn, Quỳnh Phương

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2021

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Hệ thống hóa cơ sở lí luận, cơ sở thực tiễn trong vận dụng thuyết đa trí tuệ vào dạy học sử thi cho học sinh lớp 10. Cách thức vận dụng thuyết đa trí tuệ vào dạy học sử thi cho học sinh lớp 10: Xây dựng nhiệm vụ học tập, đề xuất hình thức, tiến trình tổ chức, thực nghiệm sư nghiệm

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Nguyễn, Quỳnh Phương
Thông tin nhan đề:Vận dụng thuyết đa trí tuệ trong dạy học sử thi cho học sinh lớp 10
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:127 tr. + phụ lục
Năm Xuất Bản:2021

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)