Ngôn ngữ ký của Hoàng Phủ Ngọc Tường

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Vi Thị Thảo

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2016

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Tìm hiểu những vấn đề lý thuyết về thể ký, đặc biệt là ngôn ngữ ký ở các cấp độ từ ngữ, phương thức chuyển nghĩa, câu văn, giọng điệu. Khảo sát, thống kê, phân tích và sử dụng một số phương pháp nghiên cứu phù hợp để làm rõ các khía cạnh về từ ngữ, câu văn, giọng điệu trong ký của Hoàng Phủ Ngọc Tường.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Vi Thị Thảo
Người đóng góp:Lê Hải Anh
Thông tin nhan đề:Ngôn ngữ ký của Hoàng Phủ Ngọc Tường
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:115 tr. + phụ lục
Năm Xuất Bản:2016

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)