Quan niệm thơ trong thơ Việt Nam từ sau 1986 đến nay

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Nguyễn Thị Thu

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư Phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2016

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Tìm hiểu quan niệm về thơ trong thơ Việt Nam giai đoạn từ 1986 đến nay trên hai phương diện: Về nội dung, đó là những chiêm nghiệm về thơ; về nghệ thuật, tác giả đi sâu khám pháp những hình thức biểu hiện quạn niệm nghệ thuật bằng thơ, sử dụng đặc trưng thơ như vũ khí sắc bén khám phá bản chất của chính nó. Lý giải những vận động trong quan niệm thơ Việt từ sau 1986 cho đến nay để có cái nhìn toàn diện hơn vào hệ thống quan niệm thơ trong thơ nói chung.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Nguyễn Thị Thu
Người đóng góp:Lê Trà My
Thông tin nhan đề:Quan niệm thơ trong thơ Việt Nam từ sau 1986 đến nay
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư Phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:118 tr.
Năm Xuất Bản:2016

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)