Dạy học bút kí Ai đã đặt tên cho dòng sông? của Hoàng Phủ Ngọc Tường cho học sinh lớp 12 theo đặc trưng thi pháp thể loại

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Vũ Thị Lan Phương

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2015

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Chỉ ra những đặc trưng thi pháp bút kí và bút kí “Ai đã đặt tên cho dòng sông?” của Hoàng Phủ Ngọc Tường nói riêng. Đề xuất một số biện pháp dạy học bút kí “Ai đã đặt tên cho dòng sông?” cho học sinh lớp 12. Trên cơ sở đó tiến hành thực nghiệm sư phạm nhằm góp phần nâng cao hiệu quả dạy học bút kí nói chung và bút kí “Ai đã đặt tên cho dòng sông?” của Hoàng Phủ Ngọc Tường nói riêng.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Vũ Thị Lan Phương
Người đóng góp:Nguyễn Thị Thanh Hương
Thông tin nhan đề:Dạy học bút kí Ai đã đặt tên cho dòng sông? của Hoàng Phủ Ngọc Tường cho học sinh lớp 12 theo đặc trưng thi pháp thể loại
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:99 tr. + phụ lục
Năm Xuất Bản:2015

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)