Cái tôi trữ tình trong thơ Dư Thị Hoàn

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Hứa, Hoàng Cung

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2020

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Sưu tầm, thống kê, tổng hợp những bài viết về cuộc đời, về thơ của Dư Thị Hoàn. Phân tích, đánh giá những giá trị nội dung tư tưởng và nghệ thuật biểu hiện cái tôi trữ tình trong thơ Dư Thị Hoàn. Từ đó, thấy được nét riêng, cá tính sáng tạo của Dư Thị Hoàn và đóng góp, vị trí của Dư Thị trong tiến trình vận động, phát triển của thơ Việt Nam hiện đại

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Hứa, Hoàng Cung
Thông tin nhan đề:Cái tôi trữ tình trong thơ Dư Thị Hoàn
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:80 tr
Năm Xuất Bản:2020

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)