Diễn ngôn chấn thương trong truyện ngắn Bảo Ninh và Lê Minh Khuê

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Ngô Hồng Nhung

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2015

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Giới thuyết về diễn ngôn và diễn ngôn chấn thương. Nghiên cứu phạm trù, cơ chế và những biểu hiện của diễn ngôn chấn thương; trên cơ sở đó phân tích ghệ thuật thể hiện diễn ngôn chấn thương trong truyện ngắn Bảo Ninh và Lê Minh Khuê.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Ngô Hồng Nhung
Người đóng góp:Nguyễn Văn Phượng
Thông tin nhan đề:Diễn ngôn chấn thương trong truyện ngắn Bảo Ninh và Lê Minh Khuê
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:138 tr.
Năm Xuất Bản:2015

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)