Biện pháp phát triển kĩ năng tiền đọc cho trẻ khuyết tật trí tuệ nhẹ 5 - 6 tuổi

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Vũ Thị Phương

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2016

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu một số vấn đề lý luận về trẻ khuyết tật trí tuệ, kĩ năng tiền đọc, kĩ năng tiền đọc của trẻ khuyết tật trí tuệ, phát triển kĩ năng tiền đọc cho trẻ khuyết tật trí tuệ nhẹ 5-6 tuổi. Phân tích thực trạng và đề xuất một số biện pháp phát triển kĩ năng tiền đọc cho trẻ khuyết tật trí tuệ nhẹ 5-6 tuổi và thực nghiệm sư phạm.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Vũ Thị Phương
Người đóng góp:Bùi Thị Lâm
Thông tin nhan đề:Biện pháp phát triển kĩ năng tiền đọc cho trẻ khuyết tật trí tuệ nhẹ 5 - 6 tuổi
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:121 tr. + phụ lục
Năm Xuất Bản:2016

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)