Tổ chức hoạt động trải nghiệm giáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh khuyết tật trí tuệ từ 14-18 tuổi trong trường Chuyên biệt

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Hoàng Thị Thu Hường

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2019

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu những vấn đề lí luận liên quan: Khái niệm khuyết tật trí tuệ, tiêu chí chẩn đoán, phân loại… khái niệm về hoạt động trải nghiệm, kĩ năng xã hội, đặc điểm kĩ năng xã hội của học sinh khuyết tật trí tuệ. Nghiên cứu thực trạng thực trạng tổ chức hoạt động trải nghiệm giáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh khuyết tật trí tuệ tại một số trường chuyên biệt. Đề xuất một số biện pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm giáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh khuyết tật trí tuệ từ 14-18 tuổi.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Hoàng Thị Thu Hường
Người đóng góp:Đào Thị Thu Thủy
Thông tin nhan đề:Tổ chức hoạt động trải nghiệm giáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh khuyết tật trí tuệ từ 14-18 tuổi trong trường Chuyên biệt
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:97 tr. + phụ lục
Năm Xuất Bản:2019

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)