Cảm thức sinh mệnh trong thơ Lý Hạ và Chế Lan Viên

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Nguyễn Lan Phương

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2017

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu vấn đề cảm thức sinh mệnh trong những sáng tác của Lý Hạ và thơ ca của Chế Lan Viên trước năm 1945, chủ yếu là trong tập thơ Điêu tàn. Dịch, chú giải, đưa thơ ca Lý Hạ đến gần với bạn đọc Việt Nam; từ đó có cái nhìn khách quan và vận dụng đánh giá với thơ ca trong nước, trong mối tương quan so sánh với thơ của Chế Lan Viên.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Nguyễn Lan Phương
Người đóng góp:Trần Thị Thu Hương
Thông tin nhan đề:Cảm thức sinh mệnh trong thơ Lý Hạ và Chế Lan Viên
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:108 tr.
Năm Xuất Bản:2017

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)