Đặc sắc nghệ thuật thơ Lý Hạ

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Nguyễn Thị Tuyết

Nhà Xuất Bản: ĐHSPHN

Năm Xuất Bản: 2005

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu một số nghệ thuật đặc sắc của thơ Lý Hạ: ý tưởng phản bình dị, kết cấu trọng kỳ khu ( kết cấu trúc trắc, phi logíc ) và ngôn ngữ bác trần ngôn ( bỏ lời nói cũ ). Phân tích, đánh giá một cách khách quan, khoa học những nghệ thuật đặc sắc trên. Nhận diện về phong cách nghệ thuật thơ Lý Hạ cũng như địa vị đích thực, tầm ảnh hưởng của thơ Lý Hạ trên đán thơ Đường

Tác Giả:Nguyễn Thị Tuyết
Thông tin nhan đề:Đặc sắc nghệ thuật thơ Lý Hạ
Nhà Xuất Bản:ĐHSPHN
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:143 tr
Năm Xuất Bản:2005

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)