Oan - giải oan trong văn học thế kỉ X - XIX (qua truyện ngắn trung đại VIệt Nam)

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Trần Thị Thu Hiền

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư Phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2012

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Xác định tổng quan lịch sử - xã hội thời trung đại làm cơ sở khảo sát một số truyện ngắn ở hai phương diện oan - giải oan. Khảo sát, mô tả và đánh giá về oan - giải oan của nhân vật; từ đó khái quát, phân tích các kiểu oan - giải oan để nhận diện xã hội chi phối vận mệnh con người và cách con người tự khẳng định mình trong quan điểm, tư duy trung đại. Mối quan hệ tương tác giữa nội dung và hình thức truyện ngắn trung đại. Hệ thống tư liệu truyện ngắn về oan - giải oan phục vụ việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập truyện ngắn nói chung và tác phẩm cụ thể nói riêng.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Trần Thị Thu Hiền
Người đóng góp:Nguyễn Đăng Na
Thông tin nhan đề:Oan - giải oan trong văn học thế kỉ X - XIX (qua truyện ngắn trung đại VIệt Nam)
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư Phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:245 tr.
Năm Xuất Bản:2012

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)