Lời văn nghệ thuật Nguyễn Huy Thiệp

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Nguyễn Văn Đông

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư Phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2012

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Hệ thống khái niệm: ngôn từ nghệ thuật, ngôn ngữ nghệ thuật, lời văn nghệ thuật... và việc nghiên cứu phương diện hình thức của loại hình tự sự và kịch, lí giải những đặc điểm của hình thức. Khảo sát, phân tích, so sánh những chứng liệu tiêu biểu; đặc biệt từ đó khái quát thành các nguyên tắc chi phối việc tổ chức lời văn, phân tích những ảnh hưởng tâm lí, không khí xã hội.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Nguyễn Văn Đông
Người đóng góp:Nguyễn Văn Long||Chu Văn Sơn
Thông tin nhan đề:Lời văn nghệ thuật Nguyễn Huy Thiệp
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư Phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:215 tr.
Năm Xuất Bản:2012

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)