Một số cảm hứng nghệ thuật trong truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Nguyễn Thị Thùy

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2015

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Tổng quan những vấn đề chung về cảm hứng nghệ thuật trong truyện ngắn. Phân tích cảm hứng chính trong truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp xét từ phương diện nội dung và từ cảm hứng đến ngôn ngữ, giọng điệu; qua đó phần nào thể hiện được tư tưởng và phong cách của nhà văn.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Nguyễn Thị Thùy
Người đóng góp:Trần Đăng Suyền
Thông tin nhan đề:Một số cảm hứng nghệ thuật trong truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:88 tr.
Năm Xuất Bản:2015

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)