Văn hóa Việt trong Quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Huỳnh, Thị Ngọc Diệp

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2020

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Chỉ ra những yếu tố văn hóa Việt, mối quan hệ giữa văn học và văn hóa trong tập thơ Quốc âm thi tập. Làm sáng rõ những biểu hiện văn hóa mang tính nội dung và trình bày các phương thức thể hiện đã được Nguyễn Trãi sử dụng để chuyển tải một cách nghệ thuật các giá trị văn hóa đó trong tập thơ Nôm của mình. Tìm hiểu ý nghĩa của các giá trị văn hóa Việt, một trong những phương diện quan trọng đã được Nguyễn Trãi thể hiện trong tác phẩm và là thành tố làm nên thành tựu của Quốc âm thi tập

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Huỳnh, Thị Ngọc Diệp
Thông tin nhan đề:Văn hóa Việt trong Quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:88 tr
Năm Xuất Bản:2020

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)