Rèn luyện kĩ năng tư duy phản biện trong dạy học đọc hiểu văn bản tự sự Việt Nam cho học sinh lớp 8

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Nguyệt

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2019

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn của việc rèn kĩ năng tư duy phản biện trong dạy học đọc hiểu văn bản tự sự Việt Nam; Tổ chức rèn luyện kĩ năng tư duy phản biện trong dạy học đọc hiểu văn bản tự sự Việt Nam cho học sinh lớp 8. Đề xuất một số yêu cầu, biện pháp để học sinh và giáo viên có thể áp dụng được trong một số phạm vi nhất định.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Nguyễn Thị Thanh Nguyệt
Người đóng góp:Phan Thị Hồng Xuân
Thông tin nhan đề:Rèn luyện kĩ năng tư duy phản biện trong dạy học đọc hiểu văn bản tự sự Việt Nam cho học sinh lớp 8
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:116 tr. + phụ lục
Năm Xuất Bản:2019

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)