Kỹ năng xã hội của trẻ rối loạn phổ tự kỷ tại Trung tâm phát triển tiềm năng tương lai, tỉnh Gia Lai

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Nguyễn, Thị Huyền

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2021

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Xác định cơ sở lý luận về kỹ năng xã hội, kỹ năng xã hội của trẻ rối loạn phổ tự kỷ. Biểu hiện và mức độ về kỹ năng xã hội của trẻ rối loạn phổ tự kỷ tại Trung tâm phát triển tiềm năng tương lai, tỉnh Gia Lai, qua thang lượng giá Vineland và các yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng đó. Đề xuất biện pháp tâm lý sư phạm góp phần rèn luyện những kỹ năng xã hội cơ bản cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Nguyễn, Thị Huyền
Thông tin nhan đề:Kỹ năng xã hội của trẻ rối loạn phổ tự kỷ tại Trung tâm phát triển tiềm năng tương lai, tỉnh Gia Lai
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:97 tr
Năm Xuất Bản:2021

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)