Chế tạo và nghiên cứu khả năng giải phóng thuốc từ tổ hợp alginat - lovastatin/chitosan có cấu trúc lõi vỏ

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Nguyễn Thị Huyền

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2019

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Tổng quan về alginat, chitosan, lovastatin, vật liệu tổ hợp polymer mang thuốc, vật liệu tổ hợp alginat - lovastatin/chitosan có cấu trúc lõi vỏ. Xác định tỷ lệ thành phần nguyên liệu và quy trình chế tạo thích hợp hạt tổ hợp alginat-lovastatin/chitosan có cấu trúc lõi vỏ. Khảo sát hình thái cấu trúc và một số đặc trưng của hạt tổ hợp. Nghiên cứu hàm lượng thuốc lovastatin giải phóng từ hạt tổ hợp trong các dung dịch đệm có pH tương tự các dịch vị trong cơ thể người. Xác định được mô hình động học thích hợp giải phóng thuốc lovastatin từ hạt tổ hợp trong các dung dịch đệm có pH khác nhau.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Nguyễn Thị Huyền
Người đóng góp:Thái Hoàng||Nguyễn Thúy Chinh
Thông tin nhan đề:Chế tạo và nghiên cứu khả năng giải phóng thuốc từ tổ hợp alginat - lovastatin/chitosan có cấu trúc lõi vỏ
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:89 tr.
Năm Xuất Bản:2019

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)