Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua bài tập hóa học chương 5 - lớp 9

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Nguyễn, Thị Hậu

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2020

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu cơ sở lí luận về một số phương pháp dạy học tích cực góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh THCS. Đánh giá thực trạng về năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo của học sinh trường THCS và việc sử dụng bài tập hóa học trong dạy học. Đề xuất biện pháp sử dụng bài tập hóa học trong dạy học. Thiết kế kế hoạch bài dạy minh hoạ, bộ công cụ đánh giá năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo của học sinh thông qua các biện pháp đề xuất. Tiến hành thực nghiệm sư phạm để đánh giá tính khả thi của các đề xuất

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Nguyễn, Thị Hậu
Thông tin nhan đề:Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua bài tập hóa học chương 5 - lớp 9
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:121 tr
Năm Xuất Bản:2020

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)