Chế tạo và nghiên cứu sự giải phóng thuốc nifedipin được mang bởi tổ hợp PLA/CS trong các môi trường pH khác nhau

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Đỗ Khánh Hiền

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2015

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Chế tạo và đánh giá hiệu suất tổ hợp PLA/CS mang thuốc NIF bằng phương pháp vi nhũ. Đánh giá khả năng và đề xuất mô hình động học giải phóng NIF từ tổ hợp PLA/CS trong các môi trường pH khác nhau.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Đỗ Khánh Hiền
Người đóng góp:Thái Hoàng
Thông tin nhan đề:Chế tạo và nghiên cứu sự giải phóng thuốc nifedipin được mang bởi tổ hợp PLA/CS trong các môi trường pH khác nhau
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:72 tr.
Năm Xuất Bản:2015

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)