Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua dạy học chương 3 - hóa học 9

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Phạm, Thị Nụ

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2020

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Tổng quan cơ sở lý luận về khái niệm, cấu trúc, biểu hiện, cách đánh giá năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; một số phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực. Điều tra, đánh giá thực trạng việc phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh trong dạy học bộ môn Hóa học ở một số trường THCS trong tỉnh Ninh Bình. Đề xuất biện pháp sử dụng bài tập định hướng phát triển năng lực phối hợp với một số phương pháp dạy học tích cực trong dạy học chương 3 - hoá học 9 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh THCS

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Phạm, Thị Nụ
Thông tin nhan đề:Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua dạy học chương 3 - hóa học 9
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:101 tr. + Phụ lục
Năm Xuất Bản:2020

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)