Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua hệ thống bài tập chương nhóm oxi Hóa học 10 nâng cao

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Trần, Thị Thanh Tâm

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2020

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Tổng quan cơ sở lí luận và thực tiễn của việc phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh THPT. Tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập chương nhóm oxi Hóa học 10 nâng cao nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh. Thực nghiệm sư phạm, đánh giá tính đúng đắn của giả thuyết khoa học và tính khả thi, hiệu quả của các đề xuất đưa ra trong luận văn

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Trần, Thị Thanh Tâm
Thông tin nhan đề:Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua hệ thống bài tập chương nhóm oxi Hóa học 10 nâng cao
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:101 tr. + phụ lục
Năm Xuất Bản:2020

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)