Nghiên cứu tính chất của tổ hợp polyme alginat/ chitosan mang thuốc lovastatin chế tạo bằng phương pháp vi nhũ

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Tạ Thị Thanh Hà

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2016

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Luận văn khảo sát hình thái cấu trúc vật liệu tổ hợp, hàm lượng thuốc giải phóng từ hạt tổ hợp nano trong các dung dịch có pH tương tự môi trường trong dạ dày, ruột non và ruột già. Đưa ra được tỉ lệ các thành phần nguyên liệu và quy trình chế tạo hạt tổ hợp alginat/chitosan/lovastatin kích thước nano.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Tạ Thị Thanh Hà
Người đóng góp:Thái Hoàng
Thông tin nhan đề:Nghiên cứu tính chất của tổ hợp polyme alginat/ chitosan mang thuốc lovastatin chế tạo bằng phương pháp vi nhũ
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:72 tr.
Năm Xuất Bản:2016

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)