Tổ chức trò chơi đóng vai có chủ đề nhằm giáo dục lòng nhân ái cho trẻ 3 - 4 tuổi ở trường Mầm non miền núi

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Lương Thị Như Quỳnh

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2016

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Xây dựng cơ sở lý luận về biện pháp tổ chức trò chơi đóng vai có chủ đề nhằm giáo dục lòng nhân ái cho trẻ 3 - 4 tuổi ở trường mầm non miền núi. Khảo sát thực trạng và đề xuất một số biện pháp tổ chức trò chơi đóng vai có chủ đề nhằm giáo dục lòng nhân ái cho trẻ 3 - 4 tuổi ở trường Mầm non miền núi và thực nghiệm.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Lương Thị Như Quỳnh
Người đóng góp:Nguyễn Thị Hòa
Thông tin nhan đề:Tổ chức trò chơi đóng vai có chủ đề nhằm giáo dục lòng nhân ái cho trẻ 3 - 4 tuổi ở trường Mầm non miền núi
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:83 tr. + Phụ lục
Năm Xuất Bản:2016

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)