Tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đề cho trẻ mẫu giáo lớn (5 - 6 tuổi) ở các trường Mầm non thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Nguyễn Thị Trà Ni

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2017

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đề cho trẻ 5 - 6 tuổi ở các trường Mầm non. Khảo sát thực trạng và đề xuất các biện pháp tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đề cho trẻ 5 - 6 tuổi ở các trường Mầm non thuộc thành phố Tuy Hòa - tỉnh Phú Yên.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Nguyễn Thị Trà Ni
Người đóng góp:Vũ Thị Lệ Hoa
Thông tin nhan đề:Tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đề cho trẻ mẫu giáo lớn (5 - 6 tuổi) ở các trường Mầm non thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:88 tr. + phụ lục
Năm Xuất Bản:2017

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)