Tương đồng và khác biệt giữa phim chuyển thể với tác phẩm văn học (Qua phim “Người đàn bà mộng du” chuyển thể từ tác phẩm “Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành” của Nguyễn Minh Châu)

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Phan Thị Tuyết

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2019

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Thu thập tài liệu, đọc, khảo sát, thống kê các ngữ liệu thuộc phạm vi nghiên cứu của đề tài. Phân tích mối quan hệ vừa độc lập tương đối, vừa liên quan chặt chẽ giữa văn học và điện ảnh, giải thích các yếu tố và cơ chế chuyển thể từ tác phẩm văn học thành phim điện ảnh. Đi sâu phân tích một số nét tương đồng và khác biệt cơ bản trong nghệ thuật trần thuật và hệ thống hình tượng nhân vật trong tác phẩm văn học và phim chuyển thể từ tác phẩm “Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành” của Nguyễn Minh Châu, từ đó thấy được quá trình sáng tạo nghệ thuật trong văn chương và điện ảnh đều vô cùng vất vả, đòi hỏi người nghệ sĩ phải có ý thức, tinh thần trách nhiệm cao.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Phan Thị Tuyết
Người đóng góp:Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Thông tin nhan đề:Tương đồng và khác biệt giữa phim chuyển thể với tác phẩm văn học (Qua phim “Người đàn bà mộng du” chuyển thể từ tác phẩm “Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành” của Nguyễn Minh Châu)
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:102 tr. + phụ lục
Năm Xuất Bản:2019

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)