Truyện ngắn Khách ở quê ra của nhà văn Nguyễn Minh Châu và bộ phim cùng tên của đạo diễn Đức Hoàn từ góc nhìn liên văn bản

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Cao Thị Minh Vui

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2016

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Bằng các phương pháp nghiên cứu khoa học, khảo sát tác phẩm chuyển thể nhằm đưa ra một sự so sánh để đánh giá mức độ chuyển thể của tác phẩm, đồng thời thấy được hệ thống hình tượng, ký hiệu văn học được thu nhận vào truyện ngắn cũng như vai trò của hệ thống hình tượng, ký kiệu văn học được thu nhận vào trong truyện ngắn, cũng như vai trò của hệ thống ký hiệu mới phát sinh trong tác phẩm điện ảnh.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Cao Thị Minh Vui
Người đóng góp:Nguyễn Thị Ngân Hoa
Thông tin nhan đề:Truyện ngắn Khách ở quê ra của nhà văn Nguyễn Minh Châu và bộ phim cùng tên của đạo diễn Đức Hoàn từ góc nhìn liên văn bản
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:98 tr.
Năm Xuất Bản:2016

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)