Chuyển thể Tiếu ngạo giang hồ (Kim Dung) qua phim Tân tiếu ngạo giang hồ (Đạo diễn Vu Chính)

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Đào Thị Cẩm Nhung

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2017

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Trình bày chuyển thể cốt truyện từ cốt truyện tiểu thuyết Tiếu ngạo giang hồ (Kim Dung) đến cốt truyện phim Tân tiếu ngạo giang hồ (đạo diễn Vu Chính). Trình bày chuyển thể nhân vật từ hệ thống nhân vật trong tiểu thuyết Tiếu ngạo giang hồ (Kim Dung) đến hệ thống nhân vật trong phim Tân tiếu ngạo giang hồ (đạo diễn Vu Chính). Chuyển thể không gian nghệ thuật và thời gian nghệ thuật từ tiểu thuyết Tiếu ngạo giang hồ (Kim Dung) đến phim Tân tiếu ngạo giang hồ (đạo diễn Vu Chính).

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Đào Thị Cẩm Nhung
Người đóng góp:Nguyễn Thị Diệu Linh
Thông tin nhan đề:Chuyển thể Tiếu ngạo giang hồ (Kim Dung) qua phim Tân tiếu ngạo giang hồ (Đạo diễn Vu Chính)
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:89 tr. + phụ lục
Năm Xuất Bản:2017

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)