Tiếp nhận văn học Trung Quốc trong trường phổ thông Việt Nam

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Nga

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2017

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Cơ sở lí luận về tiếp nhận văn học và một số hướng nghiên cứu tiếp nhận văn học. Từ đó, tìm hiểu nghiên cứu cách thức tiếp nhận tác phẩm văn học cổ đại Trung Quốc và tác phẩm văn học hiện đại.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Nguyễn Thị Thanh Nga
Người đóng góp:Đỗ Văn Hiểu
Thông tin nhan đề:Tiếp nhận văn học Trung Quốc trong trường phổ thông Việt Nam
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:94 tr. + phụ lục
Năm Xuất Bản:2017

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)