So sánh chủ đề tình yêu nam nữ trong Truyền kì mạn lục (Nguyễn Dữ) và Tiễn đăng tân thoại (Cù Hựu)

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Vũ Thị Quyên

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2018

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Khái quát về thể loại truyện truyền kì và chủ đề tình yêu nam nữ trong Tiễn đăng tân thoại và Truyền kì mạn lục. Phân tích nội dung phản ánh và các phương thức thể hiện chủ đề tình yêu nam nữ trong Tiễn đăng tân thoại và Truyền kì mạn lục qua cái nhìn đối sánh. Qua đó góp một cái nhìn khách quan, toàn diện hơn nữa trong việc đánh giá trị nội dung, nghệ thuật của thể loại truyện truyền kì trong văn học trung đại Việt Nam trong việc đối sánh với văn học Trung Quốc. Đặc biệt là sự sáng tạo của tác giả Nguyễn Dữ khi tiếp thu nguồn văn liệu nước ngoài .

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Vũ Thị Quyên
Người đóng góp:Vũ Thanh
Thông tin nhan đề:So sánh chủ đề tình yêu nam nữ trong Truyền kì mạn lục (Nguyễn Dữ) và Tiễn đăng tân thoại (Cù Hựu)
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:99 tr .
Năm Xuất Bản:2018

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)