Biện pháp phát triển kỹ năng xã hội cho trẻ khuyết tật trí tuệ từ 4 - 5 tuổi thông qua trò chơi dân gian

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Đoàn, Thị Thao

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2014

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn của việc phát triển KNXH cho trẻ KTTT 4 – 5 tuổi thông qua trò chơi dân gian. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số biện pháp phát triển KNXH cho trẻ KTTT trong độ tuổi từ 4 - 5 thông qua trò chơi dân gian. Trên cơ sở đó tổ chức thực nghiệm để ứng dụng đề xuất tính khả thi của các biện pháp đó

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Đoàn, Thị Thao
Thông tin nhan đề:Biện pháp phát triển kỹ năng xã hội cho trẻ khuyết tật trí tuệ từ 4 - 5 tuổi thông qua trò chơi dân gian
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:90 tr. + phụ lục
Năm Xuất Bản:2014

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)