Sự tồn tại của số nguyên tố trên một khoảng

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Hoàng, Thị Ngọc Anh

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2015

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Giới thiệu các kiến thức chung, định nghĩa về các hàm số học và các tính chất của chúng. Trình bày chi tiết định lí Bertrand về sự tồn tại số nguyên tố trên khoảng n, 2n; trên cơ sở đó nghiên cứu chi tiết định lí Bachraoui về sự tồn tại số nguyên tố trên khoảng 2n, 3n

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Hoàng, Thị Ngọc Anh
Thông tin nhan đề:Sự tồn tại của số nguyên tố trên một khoảng
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:27 tr
Năm Xuất Bản:2015

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)