Rèn luyện kỹ năng siêu nhận thức cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học thông qua dạy học các học phần về phương pháp dạy học Toán

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Hoàng, Thị Ngà

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2020

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Tổng quan, làm rõ những vấn đề cơ sở lí luận và thực tiễn của việc rèn luyện kỹ năng siêu nhận thức cho sinh viên ngành Giáo Dục Tiểu Học thông qua các học phần về phương pháp dạy học toán. Xác định các kỹ năng siêu nhận thức cần thiết; Xây dựng quy trình, đề xuất mô hình tổ chức hoạt động, thiết kế các hoạt động dạy học cụ thể, vận dụng mô hình trong các học phần về phương pháp dạy học toán ở Tiểu học nhằm rèn luyện kỹ năng siêu nhận thức cho sinh viên

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Hoàng, Thị Ngà
Thông tin nhan đề:Rèn luyện kỹ năng siêu nhận thức cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học thông qua dạy học các học phần về phương pháp dạy học Toán
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:159 tr.+phụ lục
Năm Xuất Bản:2020

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)