Phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú thuộc tỉnh Trà Vinh trong dạy học Tin học

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Nguyễn, Thị Xuân Hương

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2020

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu cơ sở khoa học, lý luận và thực tiễn về dạy học giao tiếp và hợp tác. Tìm hiểu chủ trương đổi mới căn bản toàn diện; vai trò và thực tiễn dạy học bộ môn Tin học trong trường phổ thông. Phân tích, làm rõ hơn các“tiêu chí và đề xuất một số nguyên tắc, cách thức tổ chức và các phương pháp dạy học nhằm hình thành và phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác. Thực nghiệm sư phạm: kiểm tra tính khả thi và hiệu quả của phương án đã đề xuất

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Nguyễn, Thị Xuân Hương
Thông tin nhan đề:Phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú thuộc tỉnh Trà Vinh trong dạy học Tin học
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:82 tr. + phụ lục
Năm Xuất Bản:2020

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)