Phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác cho học sinh trong dạy học Địa lí 11 ở trường THPT

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Nguyễn, Thị Kim Cúc

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2020

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn của việc phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác trong dạy học Địa lí. Xác định các nguyên tắc, yêu cầu và đưa ra các biện pháp nhằm phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác trong dạy học Địa lí 11 THPT. Thiết kế một số kế hoạch dạy học và tiến hành thực nghiệm sư phạm để kiểm chứng tính khả thi và hiệu quả của đề tài

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Nguyễn, Thị Kim Cúc
Thông tin nhan đề:Phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác cho học sinh trong dạy học Địa lí 11 ở trường THPT
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:125 tr
Năm Xuất Bản:2020

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)