Phát triển năng lực tự học cho sinh viên trong dạy học học phần hóa học đại cương vô cơ ở trường Cao đẳng Y tế khu vực Tây Nam Bộ

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Huỳnh, Gia Bảo

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2021

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu cơ sở lý luận về năng lực tự học và một số phương pháp dạy học tích cực nhằm phát triển năng lực tự học ở trường Cao đẳng Y tế. Nghiên cứu thực trạng phát triển năng lực tự học cho sinh viên trong dạy học phần hóa học đại cương vô cơ ở trường Cao đẳng Y tế khu vực Tây Nam Bộ. Đề xuất biện pháp sử dụng trong quá trình tổ chức hoạt động tự học và thực nghiệm sư phạm

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Huỳnh, Gia Bảo
Thông tin nhan đề:Phát triển năng lực tự học cho sinh viên trong dạy học học phần hóa học đại cương vô cơ ở trường Cao đẳng Y tế khu vực Tây Nam Bộ
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:139 tr.+phụ lục
Năm Xuất Bản:2021

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)