Dạy học chủ đề Truyện thơ Nôm cho học sinh lớp 9 theo định hướng tích hợp kĩ năng đọc, viết, nói, nghe

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Đinh, Thị Yến

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2020

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn của việc dạy học chủ đề “Truyện thơ Nôm” cho học sinh lớp 9. Xây dựng quy trình, nội dung, cách thức, các điều kiện và tổ chức dạy học chủ đề “Truyện thơ Nôm” cho học sinh lớp 9 theo quan điểm tích hợp kĩ năng đọc, viết, nói, nghe. Thực nghiệm sư phạm để đánh giá tính khả thi và hiệu quả của đề tài nghiên cứu.

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Đinh, Thị Yến
Thông tin nhan đề:Dạy học chủ đề Truyện thơ Nôm cho học sinh lớp 9 theo định hướng tích hợp kĩ năng đọc, viết, nói, nghe
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:128 tr. + phụ lục
Năm Xuất Bản:2020

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)