Dạy học chủ đề Khám phá thế giới cổ tích cho học sinh lớp 6

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Nguyễn Thị Hoài Thu

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2019

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn của việc dạy học theo chủ đề. Khảo sát thực trạng dạy học truyện cổ tích ở trường THCS. Xây dựng và triển khai dạy học đọc hiểu truyện cổ tích cho học sinh lớp 6 theo chủ đề Khám phá thế giới cổ tích. Tiến hành thực nghiệm sư phạm ở ba trường THCS thuộc quận Nam Từ Liêm - Hà Nội.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Nguyễn Thị Hoài Thu
Người đóng góp:Phạm Thị Thu Hương
Thông tin nhan đề:Dạy học chủ đề Khám phá thế giới cổ tích cho học sinh lớp 6
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:148 tr. + phụ lục
Năm Xuất Bản:2019

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)