Dạy học chương Hàm số và đồ thị (Đại số 7) theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn cho học sinh

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Nguyễn, Thị Hồng Vân

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2020

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu cơ sở lí luận về năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn cho học sinh trong dạy học môn Toán. Khảo sát thực tiễn về thực trạng dạy và học chương “Hàm số và đồ thị” ở lớp 7. Đề xuất các biện pháp dạy học chương “Hàm số và đồ thị” ở lớp 7 theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn cho học sinh. Thực nghiệm sư phạm kiểm nghiệm tính đúng đắn của giả thuyết khoa học và tính khả thi của giải pháp đề xuất.

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Nguyễn, Thị Hồng Vân
Người đóng góp:Bùi, Văn Nghị
Thông tin nhan đề:Dạy học chương Hàm số và đồ thị (Đại số 7) theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn cho học sinh
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Năm Xuất Bản:2020

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)